Πρώτο δίκτυο περιπατητικών διαδρομών Χίου - Παρουσίαση του εγχειρήματος στη Βολισσό