Πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με εκλογή νέου προεδρείου και περιφερειακής επιτροπής