Προσωρινή διακοπή δημοτικού φωτισμού στην οδό Κοραή στο Μητροπολιτικό Ναό