Προσκυνηματική εκδρομή στα Κουρούνια από τον «Γεώργιο Βούρο»