Προσκυνηματική εκδρομή από τον «Γεώργιο Βούρο» στο Άγιο Γάλας