Πρόσκρουση φορτηγού πλοίου ΤΑΛΩΣ στο λιμάνι των Μεστών - Ανακοίνωση Λιμεναρχείου