Πρόσκληση της ΑΕΝ/Μηχανικών Χίου στους επιτυχόντες