Προκρίθηκε στην επόμενη φάση η ομάδα Νέων Ανδρών του ΝΟΧ