Προγραμματισμένες Διακοπές Ηλεκτροδότησης για Πέμπτη και Παρασκευή 7-8/11/19