Πρόεδρος του Δ.Σ. Δήμου Οινουσσών ο Κυριάκος Θεοδωράκης – Σύνθεση Οικονομικής Επιτροπής (Τα ονόματα)