Πολλά τα σενάρια – ένα το κριτήριο ψήφου για το λαό