Πολιτική και οικονομική σκιαγράφηση της Χίου το 1912