Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς ρεύμα την Τετάρτη 27/7/22