ΠΝΟ: Η σημαία του αγώνα των ναυτεργατών δεν έχει υποσταλεί