Πλήττεται η δημοκρατία και η τοπική αυτοδιοίκηση με τον νέο νόμο για την κυβερνησιμότητα των δήμων και των περιφερειών