Πληρώστε μειωμένο πρόστιμο για εκπρόθεσμο έλεγχο στο ΚΤΕΟ