Πιστώθηκαν τα προνοιακά επιδόματα Ιουλίου – Αυγούστου 2018