Πεζοπορία στον παλιό τουρκικό δρόμο και εκδήλωση στη Βιβλιοθήκη