Περικοπές δρομολογίων στην αποκομιδή των απορριμμάτων λόγω εκλογών