"Πάρτε μέτρα για την προστασία των δασών. Δεν είναι λύση μόνο οι εθελοντές"