«Παρακολουθούμε τις εξέλιξη των φαινομένων, δεν ανησυχούμε»