Ο.Τ.Α: «Κατάπτυστο και αντιδημοκρατικό» το έγγραφο που ζήτησε ο Υπουργός Εσωτερικών από Δήμους