ΩΡΙΩΝ ΑΠΟ Χίου: Διακρίσεις στην Πανελλήνια προκριματική φάση Λοιπής Χώρας Εφήβων / Νεανίδων 2023