Ωμός εκβιασμός - Eπονείδιστη συμφωνία - Τοποθέτηση Ανδρέα Μιχαηλίδη για τη συμφωνία με τους δανειστές