Ομιλία Κ.Τριαντάφυλλου για την ισότητα ευκαιριών και τις κοινές ευθύνες ανδρών και γυναικών