Οι κυβερνητικές πολιτικές διαχρονικά βλάπτουν σοβαρά την υγεία