Οι Χιώτες ομογενείς γιορτάζουν την «Ημέρα των Ευχαριστιών»