"Όχι στην ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας του Νοσοκομείου της Χίου"