Ο νεο-ναζισμός και η ξενοφοβία δεν προσφέρουν λύση στην κρίση