Το Νοσοκομείο Χίου αναλαμβάνει τις μικροβιολογικές εξετάσεις των ασφαλισμένων στο Π.Ε.Δ.Υ.