"Νερομπογιά" μόνο για δύο μέρες λόγω μη ύπαρξης Σκηνής