Νέο Δ.Σ. στο Παράρτημα Χίου της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων