Νεανική ζωντάνια, μαζικότητα και αγωνιστική αισιοδοξία στο Φεστιβαλ της ΚΝΕ στη Χίο