Νέα ασφαλιστικά μέτρα του Υπουργείου Μετανάστευσης για το Θόλος