Νέα αντίληψη στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος - Πέρασε κατά πλειοψηφία από το ΔΣ