Μπουλά Βασιλική και Νούρε Αντζελα στο Ευρωπαϊκό καμπ επιλογής ταλέντων στην Ουγγαρία