Μουσικό Σχολείο Χίου: Εγγραφή στην Α’ τάξη Γυμνασίου