Α. Μιχαηλίδης: Σε λίγο το Κέντρο Υγείας Χίου θα λειτουργεί ως αγροτικό ιατρείο