"Μια από τα ίδια για το υδρευτικό και στο βάθος γεωτρήσεις"