Μέχρι 31 Μαρτίου οι αιτήσεις αποζημίωσης από την πλημμύρα της 26ης Ιανουαρίου