Με συλλογική εκπροσώπηση η Χιακή Συμπολιτεία στο δρόμο των εκλογών