Με καταλήψεις και απεργίες κατά των απολύσεων οι αορίστου χρόνου σε Πανεπιστήμιο και ΟΤΑ