Με εξετάσεις πλέον η απόκτηση ή ανανέωση της άδειας οπλοφορίας σε πολίτες