Με αφορμή τους Ολυμπιακούς αγώνες (εκτός πλαισίου & μια γλωσσική υπενθύμιση)