Μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στην Βιβλιοθήκη της Μητρόπολης «Άγιος Αγαπητός»