Το λουκέτο στη Δημοτική Αστυνομία φέρνει κινητοποιήσεις