"Λεφτά για κομφετί υπάρχουν, για πετρέλαιο στα σχολεία όχι"