ΛΑΣ: Να γίνουν έλεγχοι σε όλα τα σχολεία της Χίου άμεσα