ΛΑΣ: Η φορομπηχτική πολιτική έχει συνέχεια με τη νέα Δημοτική Αρχή