ΛΑΣ για 3ο Γυμνάσιο Χίου: Απαιτούνται λύσεις εδώ και τώρα και όχι γενικολογίες